Lavere foreldrebetaling - Beskjed fra kommunen

Ikke alle skattemeldinger for 2017 er klare. Det gjør at noen vil få maks betaling på de første fakturaene fra barnehagen. -Dette vil bli rettet opp senere.

Nå er veldig mange søknader om lavere betaling i foreldrebetalingen behandlet.
Som dere vet så bruker vi skattemeldingen for 2017 for å se hva betalingen i barnehagen blir.

MEN det er mange som har søkt som ennå ikke har fått svar. Dette fordi kemneren ikke er klar med skattemeldingen. (som igjen skyldes mye endringer på ligningen).

For de skattemeldingene som ikke er klare får vi ikke tall før fra 15 august 2018 og framover helt til oktober.( første faktura sendes ut 15 august)
Noen vil derfor få maks betaling i hvert fall på første faktura.
Etter hvert som vi får tall vil dette bli rettet opp på neste faktura som blir sendt ut 15 september.