Info fra barnehagen

Kjære foreldre,

 

Barnehagen åpner endelig opp igjen mandag 20. april. I den første uken vil vi følge kommunens råd om å redusere åpningstiden fra kl. 09:00 – 15:00. Dette for å sikre at vi har nok personal, samt at det vil gi bedre tid til personalet å komme inn i de nye rutinene.

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha derfor ha uteklær på seg når de leveres i barnehagen.

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte

 

Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen. Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

De nye rutinene innebærer og at mattilbudet vårt dessverre vil bli tatt bort og alle barn må ha med seg matpakke. Vi anbefaler enkle matpakker (brødmat) som barnet håndterer selv. Matpakkene må være tydelig merket med navn.

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna. Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Personalet skal gjennomgå smittevernkurs fra bedriftshelsetjenesten digitalt og veilederen for barnehager i morgen. Vi kommer tilbake med mer info angående levering og henting i morgen.

Til slutt vil vi minne dere om at 23. og 24. april er oppført som planleggingsdager i årsplanen vår. På grunn av situasjonen vi er i nå har vi valgt å likevel holde åpent torsdag 23. april, men planleggingsdagen fredag 24. april består. Det vil si at barnehagen vil være stengt 24. april. Dette fordi vi har behov for å evaluere uken som har gått, vurdere tiltak som er gjort og planlegge dagene fremover slik at vi får tilrettelagt dagene best mulig.

 

Vi ber om at alle svarer på denne e-posten for å bekrefte at den er mottatt.

Mvh
Biå steinerbarneha