Nye info

Åpningstid 27.03 - 30.04

 

Barnehagene skal så langt det er mulig gjeninnføre ordinære åpningstider fra og med 4. mai. Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det fremdeles være mulig for barnehager å redusere åpningstider eller antall barn som er til stede samtidig. For å sikre tid til en trygg og god overgang til ordinære åpningstider for barn og personal opprettholdes 09.00- 15.00 som åpningstid.