Brukerundersøkelsen 2017

Her kommer resultatet for Brukerundersøkelsen 2017. Vi takker for alle dere som tok dere tid til å svare.

 

Hentet fra http://www.barnehagefakta.no