Informasjon - Koronasituasjon (foresatte)

Informasjon til foreldre om barnehagehverdagen.

 

 

Her har dere litt info fra utdanningsdirektoratet til foreldre om barnehagehverdagen med smittevernsregler. 

Følg lenken under: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/korona---informasjon-til-foreldre-om-barnehagehverdagen/