info korona

Barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbake til gult smittevern nivå med virkning fra mandag 10. mai. Videregående skoler i Stavanger fortsetter på rødt nivå. 

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune har fortløpende vurdert smittespredningen mellom barn og ungdom.  

- Situasjonen for grunnskolen og barnehagen tilsier at det er forsvarlig å senke smittevern-nivået, sier helsesjefen. 

Ordfører Kari Nessa Nordtun viser til at det er mindre smitte i befolkningen, og at det er kapasitet på testing og smittesporing.  

For barnehage gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå: 

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen 

 1. God hygiene og forsterket renhold 

 1. Kontaktreduserende tiltak: 

 

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming) 

 • Hele avdelinger regnes som en kohort* 

 • Faste ansatte per kohort* 

 • To kohorter kan samarbeide 

 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 

 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter 

 • Unngå trengsel og store samlinger 

 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter 

 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter