Litt om barnehagen

Biå Steinerbarnehage består av 1 avdeling på Storhaug.

Barnehagen er en privat barnehage for barn fra 1år til 6år.
Avdelingene har plass til 20 barn på avdelingen.

Avdeling storhaug består av spreke medarbeidere
som er glade i barnehagen sin:-)

Barnehagen er drevet etter Rudolf Steiners pedagogikk.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Beata M. Tjelta
-Styrer-